FORBEREDELSER TIL FØRERKORTET

Mange ønsker å få førerkortet så fort som mulig, mens andre ønsker å bruke mer tid. Det er noen forhold å ta hensyn til når det gjelder å beregne tiden frem mot førerkortet:

Fra 01.07.2009 trenger de som har fylt 25 år kun deler av Trafikalt Grunnkurs, det vil si mørkekjøringsdemonstrasjon og 1.hjelp. Alle andre må gjennomføre Trafikalt Grunnkurs før de kan øvingskjøre privat eller på kjøreskole.

De som har tatt Trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden (16.03-31.10) MÅ ha mørkekjøring innen 31.01 året etter, ellers mister de retten til å kjøre inntil mørkekjøringsdemonstrasjon er gjennomført.(Gjelder alle som tar Trafikalt Grunnkurs i 2009 og senere.)

  • Fra du har sendt søknad om førerkort til Oslo Trafikkstasjon vil det ta 2 – 3 uker før søknaden er ferdigbehandlet (pga. vandelssjekk hos politiet).
  • Når søknaden er godkjent kan du ta teoriprøven («drop-in» hos trafikkstasjonen, men du kan ikke ta prøven tidligere enn seks måneder før fylte 18 år.
  • Når teoriprøven er bestått, kan vi søke om praktisk prøve (oppkjøring), det vil ta 3-4 uker å få tid på trafikkstasjonen.

Totalt vil ventetiden være 7-13 uker fra man sender søknad til førerprøven kan gjennomføres.

Dette forutsetter naturligvis at du har et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør det meningsfullt å gå opp til teoretisk eller praktisk prøve.

Fra januar 2004 ble det innført karenstid på 4 uker ved stryk på praktisk prøve, og 2 uker ved stryk på teoriprøven. Praktiske prøver må avbestilles senest 2 virkedager før hos Oslo Trafikkstasjon, ellers må eleven betale førerprøvegegyr etter gjeldende satser. Det må også betales full pris til trafikkskolen hvis avbestilling skjer etter denne fristen på 2 dager.

Det er mulig å velge et annet oppkjøringssted enn Oslo, noe som i visse tilfeller kan gi noe kortere ventetid, og enklere trafikkforhold. Rådfør deg med kjørelæreren din.
Viktig om avbestilling av timer og betaling:

Avbestilling av kjøretimer må gjøres før kl. 12:00 minst 1 virkedag før timen (f.eks. er fredag kl 12 siste frist for å avbestille timer på mandag), ellers må timen(e) betales i sin helhet. Glattkjøring, landeveiskjøring, mørkekjøring og teorikurs må avbestilles innen kl. 12:00 minst 3 virkedager før, eller betales i sin helthet!

Vi foretrekker forhåndsbetaling via giro/nettbank (ta med kvittering) eller på vår kortterminal, helst ikke kontanter.
Åpningstider for kontoret:

Tirsdag og torsdag kl. 12-16

Vi på Lappen Trafikkskole ønsker deg lykke til med førerkortopplæringen!