FØRERPRØVEN

Søknad til førerkort

Søknaden må sendes biltilsynet på fastsatt skjema. Du må også betale et gebyr for førerprøven og førerkortet. Søknadsskjema og nærmere opplysninger får du på skolens kontor eller hos trafikklærerne.

Førerprøven

Det er vegvesenets trafikkstasjoner som gjennomfører førerprøven og utsteder førerkort. Du meldes opp til førerprøve når opplæringen er avsluttet og teoritentamen og kjøretentamen ved skolen er bestått. Du kan be om at trafikklæreren følger med i bilen under førerprøven. Dersom prøven ikke bestås, blir det gitt en skriftlig begrunnelse.

NB: Du må ha gyldig legitimasjon som pass eller bankkort når du møter til førerprøven. I tillegg må du medbringe et bilde av god kvalitet som skal brukes i førerkortet.

Forespørsler og klager

Forespørsler og klager vedrørende opplæringen skal først og fremst rettes til skolens daglige leder.
Biltilsynet er trafikkskolens kontrollinstans, og forhold som knytter seg til undervisningen og regelverket som regulerer dette, kan tas opp der.
Trafikkskolene driver næringsvirksomhet, og må følge regelverket for dette. Det stedlige forbrukerkontor vil kunne ta seg av henvendelser fra elevene som forbrukere av den varen (undervisning) som skolen tilbyr.

Taushetsplikt

De ansatte ved trafikkskolene har yrkesmessig taushetsplikt.