Lappen Trafikkskole AS | Tlf: 91778948/92851781

FORBEREDELSER TIL FØRERKORTET

Mange ønsker å få førerkortet så fort som mulig, mens andre ønsker å bruke mer tid. Det er noen forhold å ta hensyn til når det gjelder å beregne tiden frem mot førerkortet: Fra 01.07.2009 trenger de som har fylt 25 år kun deler av Trafikalt Grunnkurs, det vil si mørkekjøringsdemonstrasjon og 1.hjelp. Alle andre […]

Les mer

TRAFIKKOPPLÆRING FØR OG NÅ

Bakkestart og pugg For ikke mer enn få tiår siden besto norsk bilføreropplæring hovedsakelig i å lære elevene å beherske selve kjøretøyet. Det var også viktig med nokså detaljerte kunnskaper om regelverket. Vi sier gjerne at opplæringen var teknisk preget og regelorientert. Sansing og tolkning av sanseinntrykk Fra midten av 70-tallet ble det stilt krav […]

Les mer

UNDERVISNING

Timene skal normalt være 45 minutter, og skal ikke unødig avbrytes av private gjøremål hverken for elev eller lærer. Må timen avbrytes, kompenseres den tapte tiden. Sperrefrist Personer som har gjort noe straffbart kan av politiet bli gitt sperrefrist for å få førerkort. Dersom en kjører uten førerkort, får en automatisk 6 måneders sperrefrist. Når […]

Les mer

FØRERPRØVEN

Søknad til førerkort Søknaden må sendes biltilsynet på fastsatt skjema. Du må også betale et gebyr for førerprøven og førerkortet. Søknadsskjema og nærmere opplysninger får du på skolens kontor eller hos trafikklærerne. Førerprøven Det er vegvesenets trafikkstasjoner som gjennomfører førerprøven og utsteder førerkort. Du meldes opp til førerprøve når opplæringen er avsluttet og teoritentamen og […]

Les mer