TRAFIKKOPPLÆRING FØR OG NÅ

Bakkestart og pugg

For ikke mer enn få tiår siden besto norsk bilføreropplæring hovedsakelig i å lære elevene å beherske selve kjøretøyet. Det var også viktig med nokså detaljerte kunnskaper om regelverket. Vi sier gjerne at opplæringen var teknisk preget og regelorientert.

Sansing og tolkning av sanseinntrykk

Fra midten av 70-tallet ble det stilt krav om pedagogisk utdanning av lærerpersonell ved trafikkskolene, og i opplæringen la man større vekt på informasjonsinnhenting (se-teknikk) og menneskelige kapasitetsproblemer i denne sammenheng. Man la etter hvert også mer vekt på at elevene skulle forstå trafikk og bidra til effektiv trafikkavvikling.

Risiko

Mot slutten av 80-tallet ble man i trafikkskolene m er orientert i retning risikovurdering, og opptatt av ungdommens ulykkesutsatthet og det mer indirekte årsaker til trafikkulykker, så som livsstil, holdninger og samfunnsutvikling osv.

Sosial ferdighet

Vi regner med at denne utviklingen fortsetter, slik at vi i tillegg til å lære folk å kjøre bil eller andre kjøretøy skal bidra til at motorførerne skal få bedre selvinnsikt, risikobevissthet og sosial ansvarlighet.

Det er viktig at du er klar over denne utviklingen av trafikkopplæringen når du diskuterer med foreldre eller venner.
I tillegg må det nevnes at trafikken stadig øker og kjøretøyene er i utvikling, så kravene til motorførerne endres.
Ingen er født med ski på beina. Ingen er heller fødte bilførere.