UNDERVISNING

Timene skal normalt være 45 minutter, og skal ikke unødig avbrytes av private gjøremål hverken for elev eller lærer. Må timen avbrytes, kompenseres den tapte tiden.

Sperrefrist

Personer som har gjort noe straffbart kan av politiet bli gitt sperrefrist for å få førerkort. Dersom en kjører uten førerkort, får en automatisk 6 måneders sperrefrist. Når sperrefrist foreligger, er det forbudt å øvingskjøre, både privat og ved trafikkskole.

Målet

Kjøreopplæringens hovedmål er at elevene skal tilegne seg de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at de skal kunne kjøre:

  • med størst mulig sikkerhet,
  • for best mulig framkommelighet,
  • mest mulig hensynsfullt overfor andres trygghet, helse og miljø,
  • i samsvar med vegtrafikkens lover, regler, forskrifter og andre bestemmelser.

Opplæring

Ovenfor presenteres målet med opplæringen. Holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gir sikre, effektive og ansvarsbevisste førere er hva myndighetene ønsker. Førerkortet, som kanskje er ditt mest iøynefallende mål er bare «kursbeviset».

Føreropplæringen er delt i en teoretisk og en praktisk del, som begge er nødvendige. Teori og praksis griper inn i hverandre og danner en helhet.

Privat øvingskjøring

Det er fint om du etter kjøretimene kan få med deg en ledsager og fortsette å trene på det du har lært. Ingen kan få for mye kjøretrening, så privat øvingskjøring i tillegg til trafikkskoleundervisning er bare av det gode.